Seneste nyt

Opdateret 25. maj 2020

Trafikafvikling under anlægsfasen Sådan vil trafikken blive ledt sikkert uden om byggepladsen i tre faser.

Silkeborg Kommunes entreprenør på Infrastrukturprojektet i Hvinningdal, har udarbejdet en trafikafviklingsplan for anlægsfasen. Den er kommet i stand med input fra områdets brugere; Hvinningdalskolen, HA85, Balle Sogn menighedsråd, Børnehaven Bakkebo og Lokalrådet.

Planen er delt op i 3 faser, og man har haft særlig fokus på at lede de bløde trafikanter, gående og cyklende skolebørn, sikkert udenom byggepladsområderne. Hvis der skulle kommer nogle mindre ændringer, vil man melde det ud. Du kan orientere dig om den løbende omlægning i beskrivelsen herunder.

Oversigtskort - fase 1
FASE 1 – Uge 19-28. I denne fase etableres midlertidige tilkørselsveje, både for biler, cyklende og gående. Cyklister og gående ledes uden om byggeområdet via stier, her markeret med gul.
Oversigtskort - fase 2
FASE 2 – Uge 28-34 ”Grusparkeringen” ved skolen nedlægges og 70 parkeringspladser etableres på ”atletik”-området ved sportspladsen. Adgang til HA85, kirke og Bakkebo sker via midlertidig vej fra Padborgvej. Her sker også af- og pålæsning af skolebørn. Selve halbyggeriet er igang i zonen markeret med mørkeblå.
Oversigtskort - fase 3
FASE 3 – Uge 35-46. Adgangsvej til Bakkebo sker nu via ny-etableret vej, ”Hvinningdal kirkevej” via Christiansfeldvej. I denne periode pågår etablering af fremtidig stor parkeringsplads og ny ”Kys og kør” i zonen markeret med grøn. I mellemtiden sker parkering og af- og pålæsning fortsat ved ”atletik”-området.

 


 

Infrastrukturprojektet i Hvinningdal er ved at forme sig i et samlet skitsemateriale. Vi kan derfor informere jer om, at projektet udføres i 3 etaper:

Etape 1 – Ny vej til vandrekirken (og midlertidigt til Bakkebo).
Etape 2 – Hvinningdal Kirkevej etableres.
Etape 3 (gul) – Parkeringsområde og fællesareal og omlægning af Buskelundvej til sti.

3

Indtil videre kan vi fortælle, hvad der skal ske under etape 1 frem til sommer 2020. I får ny information om etape 2, når vi nærmer os.
Silleborg Kommune vil endvidere invitere borgerne i Hvinningdal på en byvandring inden eller lige efter sommerferien, hvor vi fortæller om planerne på stedet. Det vil I høre mere om når vi har en dato.

Information om udviklingen i Hvinningdal frem til sommeren 2020:
I forbindelse med forberedende arbejder, vil en landmålerbil køre på buskelundstien markeret med rødt.
Det drejer sig om 2 dage, 9. marts og 4. maj 2020. Vejen vil ikke blive spærret i denne forbindelse.

2

I uge 11 starter ledningsejerne med at omlægge ledningerne. Det sker i uge 11-14. Det betyder, at de graver nye ledninger ned på strækningen markeret med sort på kortet nedenfor. Dette arbejde tager ca. 3 uger. Det vil stadig være muligt at benytte Buskelundvej i perioden.

5

Den nye vej til Vandrekirken forventes udført i maj/juni 2020.
Hal byggeriet starter i juli 2020. Det betyder, at Vandrekirken og børnehaven Bakkebo skal tilgås ad vandrekirkens nye vej frem til at den nye vejføring nordfra etableres. Se kortet nedenfor, hvor vejføringen er markeret med rødt.

6

Hvorfor støtte projektet?

Vi skal gribe chancen NU!
Der har være talt om og kæmpet for en udvidelse af Hvinningdal hallen i årevis, og nu er der politisk velvilje til at støtte projektet. Det er 30 år siden sidst – og det kan der gå igen. Derfor skal alle kræfter og støtte sættes ind NU.

Hvad går min donation til?
Støtter du indsamlingen til den nye Hvinningdal Hal & Fællesskabshus, går pengene ubeskåret til visionen om det “moderne forsamlingshus”:

Vi vil skabe et naturlig samlingspunkt for idræt og kultur for alle borgere i Hvinningdalområdet. Ambitionen er at finansiere en idrætshal og et fællesskabshus i to etager på samlet næsten 2.000 nye kvadratmeter, som i fuld skala vil indeholde:

Boldbane på 40 x 20 m (håndbold/badminton).-
2-3 sæderækker langs den ene side.-
Mulighed for inddeling i to separate haller med skillevæg, så hallen kan have mange forskellige funktioner, træning inddelt i mindre grupper, motorik, leg og læring.
Klub-/møde-/foredragslokale.
eSport-lounge.
Siddetrappe til publikum for musik/optræden.
Cafeområde.
Klatrevæg.
Omklædningsrum.
Depot.

Sådan støtter du projektet – klik her.

Spørgsmål & svar

Jeg ønsker at støtte anonymt og ikke komme
på hverken støttetavle eller webside.
Intet problem! Angiv det blot når du fremsender kvittering for betaling.

Jeg synes det er for dyrt at støtte.
Gå evt. sammen med flere om en fælles folkeaktie. Det kunne være klassen, holdet, grundejerforeningen. Men husk at I så skal dele præmien, hvis I bliver de heldige.