Hvorfor støtte projektet?

Vi skal gribe chancen NU!
Der har være talt om og kæmpet for en udvidelse af Hvinningdal hallen i årevis, og nu er der politisk velvilje til at støtte projektet. Det er 30 år siden sidst – og det kan der gå igen. Derfor skal alle kræfter og støtte sættes ind NU.

Hvad går min donation til?
Støtter du indsamlingen til den nye Hvinningdal Hal & Fællesskabshus, går pengene ubeskåret til visionen om det “moderne forsamlingshus”:

Vi vil skabe et naturlig samlingspunkt for idræt og kultur for alle borgere i Hvinningdalområdet. Ambitionen er at finansiere en idrætshal og et fællesskabshus i to etager på samlet næsten 2.000 nye kvadratmeter, som i fuld skala vil indeholde:

Boldbane på 40 x 20 m (håndbold/badminton).-
2-3 sæderækker langs den ene side.-
Mulighed for inddeling i to separate haller med skillevæg, så hallen kan have mange forskellige funktioner, træning inddelt i mindre grupper, motorik, leg og læring.
Klub-/møde-/foredragslokale.
eSport-lounge.
Siddetrappe til publikum for musik/optræden.
Cafeområde.
Klatrevæg.
Omklædningsrum.
Depot.

Sådan støtter du projektet – klik her.

Spørgsmål & svar

Jeg ønsker at støtte anonymt og ikke komme
på hverken støttetavle eller webside.
Intet problem! Angiv det blot når du fremsender kvittering for betaling.

Jeg synes det er for dyrt at støtte.
Gå evt. sammen med flere om en fælles folkeaktie. Det kunne være klassen, holdet, grundejerforeningen. Men husk at I så skal dele præmien, hvis I bliver de heldige.