Køb en folkeaktie

Støt halprojektet ved at købe en eller flere folkeaktier.
Ved køb af folkeaktier vil man figurere på en støttetavle i det nye byggeri – og modtage et bevis for støtten.
PLATIN Folkeaktie 10.000,-
GULD Folkeaktie 5.000,-
SØLV Folkeaktie 2.500,-
BRONZE Folkeaktie 1.000,-
Folkeaktie 500,-

Husk at Mest mulig støtte – giver mest mulig hal, og at de private indbetalinger er fradragsberettigede.

Skatteværdien af fradraget er omkring 30%. Det betyder, at en donation på 5.000 kr. vil reducere din samlede skat med omkring 1.500 kr.

Folkeaktierne er at betragte som en donation og repræsenterer derfor ikke en økonomisk værdi.

Sådan modtager du din Folkeaktie – Vigtigt!
Send en e-mail til folkeaktie@ha85.dk med kvittering for beløbet du har doneret, og navnet på hvem den skal udstedes til, efter du har overført din støtte. Så vil du modtage en officiel og nummereret folkeaktie i løbet af 2-3 dage.

 

DGI-Gaveindsamling
https://gaveindsamling.dgi.dk finder du projektet ”Hvinningdal Hal & Fællesskabshus” og indbetale din pengegave. DGI Gaveindsamling er godkendt af skattemyndighederne og giver blandt andet mulighed for, at indsamle store beløb til idrætsbyggerier.

Hvis du indbetaler online (med Dankort eller eDankort), er beløbet fradragsberettiget. Hvis du ønsker det, indberettes beløbet automatisk til Skat, så det kommer med på din selvangivelse. Virksomheder som vil give en donation til projektet, får også fradrag for donationen.

Ligningslovens § 8 A giver skatteydere ret til fradrag for pengegaver til foreninger og institutioner, hvis midler anvendes til alment velgørende formål. Gavegrænse og bundgrænse på kr. 500 bortfaldt pr. 1.1.2012. Det betyder, at man kan opnå fuldt fradrag for gaver op til kr. 15.600. Det er IKKE fradraget, der er ændret, det er bundgrænsen, der er bortfaldet.

Kontooverfoersel
Bankoverførsel
Du kan også støtte projektet ved at sende et beløb til projektet ved at overføre direkte til vores konto i Folkesparekassen. Her får du ikke skattefradrag.

Reg. 9860 Kontonr. 0000645206
Husk at angive dit navn ved overførslen.

 

Regnskab
Jvf. lov om indsamlinger, er vi forpligtigede til at offentliggøre regnskabet for indsamlingen, for den del som vedrører den ansøgte tilladelse, brug af MobilePay-løsning og indsamlingskonto. Regnskabet kan ses via dette link – Regnskab for indsamling

Indsamlingen via DGI Gaveindsamling opgøres særskilt og revideres af DGI.

Reklamer